התכנית תפעל ע"פ החלוקה הבאה:

סדר יום לכיתות א'-ג' בין השעות 13:30-16:30

14:30 - 13:30

ארגון התלמידים, ארוחת צהרים והפסקה - באחריות המדריך החברתי והכיתתי

15:30 - 14:30

פעילות חברתית מגוונת - באחריות המדריך החברתי הכיתתי

16:30 - 15:30

חלוקה למגמות ולחוגים - באחריות מורים ומדריכים מקצועיים

סדר יום לכיתות ד'-ו' בין השעות 13:30-15:30

14:30 - 13:30

ארגון התלמידים, ארוחת צהרים והפסקה - באחריות המדריך החברתי והכיתתי

15:30 - 14:30

חלוקה למגמות ולחוגים - באחריות מורים ומדריכים מקצועיים

עלות לאחר סבסוד המועצה

לנרשמים באוגוסט

לתלמידי כיתות א'-ג': 490 ₪ בחודש

לתלמידי כיתות ד'-ו': 390 ₪ בחודש

לנרשמים אחרי אוגוסט

לתלמידי כיתות א'-ג': 540 ₪ בחודש

לתלמידי כיתות ד'-ו': 440 ₪ בחודש

* כיתות א' יקבלו במהלך השנה "טעימות" מכל המגמות על מנת שיוכלו לבחור בשנה הבאה מגמה לפי תחום העניין שלהם

* פתיחת חוג מותנית במינימום נרשמים לחוג * טל"ח * ייתכנו שינויים